Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Gode tips når du lei­er bil

● Sett deg inn i av­tale­vil­kå­re­ne – sjekk om du kan krys­se lande­gren­ser.

● Bruk kre­ditt­kort, da kan du kla­ge til ban­ken.

● Ikke kjøp for­sik­rin­ger du ikke tren­ger – sjekk hva du har før du be­stil­ler.

● Skaff be­vis – gå gjen­nom bi­len med ut­lei­er, og ta gjer­ne bil­der.

● Sett deg inn hva du skal gjø­re hvis det skjer et uhell. Ut­lei­er har gjer­ne egne ru­ti­ner og fas­te verk­ste­der.

● Ta kon­takt med For­bru­ker­rå­det om noe går feil i Nor­ge og For­bru­ker Euro­pa om noe går feil i EU og på Is­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.