Vi­pers skal måle seg mot Euro­pas eli­te

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL STRANDE GAMLEMOEN

Kristiansand-la­get kan møte blant an­net Nora Mørk, Sti­ne Bre­dal Of­te­dal og Ka­ri Aal­vik Grims­bøs Györ der­som de kom­mer seg gjen­nom høs­tens kva­li­fi­se­rings­tur­ne­ring.

Sist uke sa tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen at sjan­sen var «95 pro­sent» for at Vi­pers får del­ta i kva­li­fi­se­ring til Cham­pions League. Med andre­plass i det nors­ke slutt­spil­let, var klub­ben så godt som sik­ret kva­li­fi­se­rings­spill til Euro­pas gje­ves­te tur­ne­ring.

– Våre for­håp­nin­ger er først å kva­li­fi­se­re oss, for så å ta det der­fra, sier sports­sjef Peder Lang­feldt.

– Vi får se hvor langt vi kan nå. Hvor langt vi kom­mer av­hen­ger av man­ge ting.

Lør­dag kom be­kref­tel­sen. Trek­nin­gen for hvem som mø­tes i kva­li­fi­se­rings­tur­ne­rin­gen blir fore­tatt tors­dag 29. juni. Der kan Vi­pers møte blant and­re øster­riks­ke Hy­po Nie­derös­ter­reich, som har vun­net tur­ne­rin­gen fire gan­ger.

Vi­pers-tre­ner Gab­ri­el­sen har tid­li­ge­re nevnt tys­ke Thürin­ger som en tøff mot­stan­der. Kristiansand-klub­ben kan også møte BM At­le­ti­co, HC Po­drav­ka, Kasta­monu Bele­di­y­e­si, HC Go­mel og svens­ke Höörs HK.

Kva­li­fi­se­rin­gen spil­les 9.– 10. sep­tem­ber. Glass­ver­ket IF kva­li­fi­ser­te seg gjen­nom en lig­nen­de tur­ne­ring for­ri­ge se­song.

FOTO: NTB SCANPIX

Vil­de Kau­rin Jo­nas­sen og res­ten av Vi­pers-jen­te­ne kan også møte Lar­vik der­som de kva­li­fi­se­rer seg til ho­ved­run­de­ne i Cham­pions League.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.