Nytt Nm-gull til Hal­vor­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NICHOLAS BERGH

●● Kris­tof­fer Hal­vor­sen for­svar­te gul­let fra i fjor.

I fre­da­gens NM i gate­ritt var det tre menn som satt igjen i fi­na­len: Au­gust Jen­sen, Her­man Dahl og Kris­tof­fer Hal­vor­sen.

Jen­sen vel­tet på den sis­te run­den. Der­med var det de to sør­len­din­ge­ne Dahl og Hal­vor­sen som gjor­de opp om sei­e­ren.

Hal­vor­sen vant etter et an­grep 500 me­ter fra mål­stre­ken og for­svar­te der­med gul­let fra i fjor.

– Jeg tror jeg over­vur­der­te min egen spurt litt. Dahl kom fort. Jeg skal ikke si at jeg had­de kon­troll, men jeg trod­de hvert fall jeg had­de det, sier Hal­vor­sen til pro­cy­cling.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.