– Vil du ha den­ne far­gen,

Faedrelandsvennen - - MANDAG - TOR­GEIR EIKELAND

el­ler vil du ha den­ne far­gen, spur­te hun. Far­ger er en ting som en­ga­sje­rer meg lite, selv­sagt med mind­re de skal ma­les på mo­dell­fly. Si­den den­ne far­gen bare skul­le på veg­gen, og si­den in­gen av al­ter­na­ti­ve­ne var fra­stø­ten­de, lot jeg hen­ne be­stem­me. Jeg tror far­gen het dugg el­ler vind. Et par da­ger se­ne­re stod jeg i vind­fan­get og rul­ler­te veg­gen med fers­ken­ro­sa. Inn kom­mer av­kom­met (15) i fint driv. Hun stop­per opp, ri­ver ut øre­plug­gen og ut­bry­ter: – Wow, pap­pa! Det er jo mil­len­ni­um pink! Nå får vi en skik­ke­lig tren­dy og in­spo gang. Vel­dig bra å bru­ke som bak­grunn når jeg skal ta sel­fie. Så der­som dere lur­te: Jeg er skik­ke­lig tren­dy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.