På skole­ben­ken i som­mer­fe­rien

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Noen ele­ver får ikke nok na­tur­fag. De bru­ker sin førs­te fe­rie­uke på å lære om tek­no­lo­gi. To­talt skal 160 skole­ele­ver i Kris­tian­sand gå på som­mer­sko­le i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.