Tra­fikk­uhell på Brok­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Man­dag klok­ka 09.45 meld­te Ag­der po­liti­dis­trikt om et tra­fikk­uhell mel­lom en per­son­bil og en laste­bil i Brok­ke. Uhel­let skjed­de klok­ka 09.10. Po­li­ti­et opp­lys­te at laste­bi­len kom borti per­son­bi­len da de pas­ser­te hver­and­re i hver sin kjøre­ret­ning. Per­son­bi­len mis­tet et speil. Laste­bi­len kjør­te fra ste­det, men ble stop­pet av en pa­trul­je på riks­vei 9. Hen­del­sen skjed­de på fyl­kes­vei 337.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.