Sk­led på gru­sen og vel­tet på mo­tor­syk­kel – to sendt til syke­hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En per­son ble sendt til syke­hus med smer­ter i rygg og bryst etter en tra­fikk­ulyk­ke ved 23-ti­den søn­dag kveld. To per­soner var in­volvert, og beg­ge var ved be­visst­het, meld­te po­li­ti­et fra ste­det. – In­gen and­re kjøre­tøy er in­volvert. Det skal ha vært to per­soner på en mo­tor­syk­kel. Mo­tor­syk­ke­len har sklidd på grus, og der­et­ter vel­tet, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, Au­dun Eide.

FOTO: BAARD LAR­SEN

En mo­tor­syk­kel sk­led på grus og vel­tet i svin­ge­ne på vei mot Beis­land fra Red­dal i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.