No­kas-dømt til for­va­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

No­kas-døm­te Met­kel Be­tew må til­ba­ke til for­va­ring etter brudd på vil­kår for løs­la­tel­se, slår Bor­gar­ting lag­manns­rett fast.

– Be­tews gjen­tat­te og mas­si­ve brudd på vil­kå­ret for prøve­løs­la­tel­se gir kla­re in­di­ka­sjo­ner på ri­si­ko for nye straff­ba­re hand­lin­ger, skri­ver lag­manns­ret­ten i sin be­grun­nel­se.

Met­kel Be­tew ble dømt til 16 års for­va­ring med en minste­tid på ti år etter No­kas-ra­net i Stavanger 5. april 2004. Han ble prøve­løs­latt i 2014. Etter ti må­ne­der i fri­het ble han i au­gust 2015 igjen va­re­tekts­fengs­let, sik­tet for nye al­vor­li­ge lov­brudd.oslo tingrett kom i juni fjor til at Be­tew skal gjen­inn­set­tes i for­va­ring, en av­gjø­rel­se Be­tew an­ket til lag­manns­ret­ten som nå har for­kas­tet an­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.