Vår by

Faedrelandsvennen - - MENING -

Kris­tian­sand er en dei­lig by og jeg er så glad i den. Der­for er det så trist at po­li­ti­ker­ne nå be­stem­mer ting jeg ikke tror de vet kon­se­kven­se­ne av.

●● Jeg er han­di­ka­pet og har sterk kols. I som­mer­halv­året kjø­rer jeg scoo­ter når væ­ret til­la­ter det, men i vin­ter­halv­året lar det seg sjel­den gjø­re pga fukt, kul­de og føre.

Jeg kjø­rer bil, men for meg er­stat­ter ikke par­ke­rings­hus par­ke­ring på gate­plan. Og det er man- ge som meg.

Det ser ut til at Kris­tian­sand i frem­ti­den skal være en by for fris­ke unge men­nes­ker. Da blir løs­nin­gen for alle oss som ikke kan be­teg­nes som unge fris­ke; Vågs­bygd sen­ter og Sør­lands­sen­te­ret.

Er det det­te dere vil, kjæ­re po­li­ti­ke­re? GRETE HAAVERSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.