FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

D/S Hest­man­den

● Byg­get i 1911 som las­te- og pas­sa­sjer­båt.

● 195,6 fot

● Seil­te ute un­der både 1. og 2. ver­dens­krig.

● Gikk i opp­lag i 1964.

● Res­tau­rert si­den 1995.

Åp­net som mu­se­um over krigs­sei­ler­ne i går, 26. juni 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.