FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13 år

Ma­lin Strand­berg Chhorn, Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te Ma­lin fyl­ler 13 år idag. Du er ei ny­de­lig, om­tenk­som, snill og flink jen­te som vi er så uen­de­lig glad i. Gode klem­mer fra Mar­kus, mam­ma og Kjetil.

2 år

Solveig Fred­rik­ke Ka­leck-lar­sen, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år tirs­dag den 27. juni. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

11 år

Mat­hil­de Li­an Tor­kel­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens her­ligs­te! Klok og mor­som - det er deg! En gle­des­spre­der vi er så stol­te av! Gra­tu­le­rer med 11-års­da­gen, jen­ta vår! Var­me klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

2 år

Pe­der Li­an , Song­da­len. Hipp hipp hipp for Pe­der som blir 2 år i dag og An­ne som ble 9 år 25. juni! Vi er mas­se glad i dere! Gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Even og res­ten av fa­mi­li­en.

9 år

Ame­lie Olie­green Wi­de­røe, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen Ame­lie! Du er helt su­per og vi er vel­dig glad i deg. Kos deg mas­se på da­gen din 27. juni! Klem­mer fra Mar­gre­te, Em­ma, mam­ma og pap­pa.

1 år

Jo­nas Utsogn Rys­stad, Song­da­len. Hipp hur­ra for Jo­nas som fyl­ler 1 år. Du er en her­lig gutt med mas­se godt hu­mør. Vi dig­ger deg. Burs­dags­klem fra mom­mo og mor­far. Ol­der­mor hil­ser også.

7 år

Jep­pe Amund­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re Jep­pe fyl­ler sju år i dag. Du er mor­som, nys­gjer­rig og utro­lig snill! Vi er så glad i og takk­nem­li­ge for deg! Klem­mer fra Per­nil­le, mam­ma og pap­pa.

1 år

Hen­rik Inge­bret­sen Bernt­sen, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår Hen­rik som fyl­ler 1 år idag 27. juni! All­tid blid og all­tid i far­ta! Vi er så utro­lig glad i deg! Klem fra pap­pa, mam­ma og Tu­va.

6 år

Andreas Mar­ti­ni­us Aa­ker Rød­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen din fi­nes­te Andreas! Du er mor­som, om­tenk­som, tøy­se­te og snart skole­gutt! Vi er kjempe­glad i deg! Burs­dags­klem fra alle fem hjem­me.

1 år

Thea Øver­land Duke­foss, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, jen­ta vår. Kjem­pe glad i deg. Stor kos fra mam­ma, pap­pa, besta, bes­ten, beste­mor, beste­far, tan­te Ju­lie, olde­mor og Bjørn.

5 år

Le­on Lo­na, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Le­on, som fyl­ler 5 år i dag, tirs­dag 27. juni. Hå­per du får en fin dag. Gra­tu­la­sjo­ner kom­mer fra sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det barne­hage, Bispe­gra.

4 år

Elina Strand, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen Elina! Vi er så stol­te av deg! Du er ei heilt utro­lig flott jen­te. Blid, sjar­me­ren­de og mor­som! Man­ge klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

4 år

Sver­re Gil­je, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for bes­te Sver­re, som er fire år i dag. Du er en hu­mør­spre­der, og vi er vel­dig glad i deg! Man­ge klem­mer fra Ing­rid, Ma­ri, mam­ma, pap­pa og Lot­ta.

4 år

Mathea Elg­vin Fel­le, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re sol­strå­le fyl­ler 4 år i dag 27. juni. Mor­mor og mor­far på Tønne­fab­rik­ken øns­ker deg hjer­te­lig til lyk­ke med da­gen! Takk for ditt smil og din lat­ter, Mathea!

3 år

Mai­ken Maureid, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Mai­ken som fyl­ler 3 år! Vi er kjempe­glad i deg! Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.