10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JUNI 2007

●● 24 kon­ge­li­ge skal i nes­te uke på crui­se langs sør­lands­kys­ten og del­ta i åp­nin­gen av Span­ger­eid­ka­na­len. Nå er nem­lig gjeste­lis­ten klar. – Det­te blir det størs­te opp­bu­det av kon­ge­li­ge som har gjes­tet Sør­lan­det noen gang, fast­slår presse­an­svar­lig hos Fyl­kes­man­nen i Vest-ag­der, Hel­ge Svein Hal­vor­sen. På for­mid­da­gen 5. juli sei­ler konge­pa­ret og dets gjes­ter opp Span­ger­eid­ka­na­len. Dron­nin­gen f fore­tar den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av kan na­len, før de kon­ge­li­ge fort­set­ter progr gram­met ved Lin­des­nes fyr. Blant de kon kon­ge­li­ge er Kong Carl Gus­tav av Sve­ri­ge, Dron Dron­ning Margrethe av Dan­mark, prinsesse Elena fra Spa­nia og prinsesse Mat­hil­de fra B Bel­gia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.