50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JUNI 1967

●● Den jor­dans­ke re­gje­ring for­søk­te i går for­gje­ves å stop­pe flykt­ninge­strøm­men fra vest­re bred­de av Jor­dan. Men alle an­stren­gel­ser på å over­tale flykt­nin­ge­ne å ven­de til­ba­ke til sine hjem el­ler flykt­ninge­lei­rer, var få­nyt­tes. Til slutt ga myn­dig­he­te­ne opp og pri­va­te bi­ler fikk lov til å frak­te flykt­nin­ger fra Jor­dans øst­re bred­de. Kong Hussein har to ga­nan­ger kring­kas­tet ap­pel­ler til inn­byg­ger­ne på vest­si­den av Jor­dan om at de ikke skul­le flyk­te, men tu­se­ner har krys­set el­ven da­ge­lig. En mi­li­tær r vei­sper­ring tre kilo­me­ter øst for bro­en n stop­pet dem, og de fikk ord­re om å gå til­ba­ke. De snud­de og kom til­ba­ke til l el­ven, men de is­ra­els­ke sol­da­te­ne der nek­tet dem å pas­se­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.