25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JUNI 1992

●● Dan­mark sto for en his­to­risk pre­sta­sjon og sen­sa­sjon da de i går kveld ble europa­mest­re i fot­ball. 2-0 vant de røde og hvi­te over Tysk­land i Em-fi­na­len. Dans­ke bo­he­mer vant over tysk ma­ski­ne­ri og ru­ti­ne som ikke fun­ger­te som i t tid­li­ge­re fi­na­ler. John «Faxe» Jen­sen og Kim Vil­fort sco­ret de to må­le­ne for Dan­mark som først ble klar for det­te EM i Sve­ri­ge ti da­ger før av­spark da Ju­go­sla­via ble ute­stengt av det in­ter­na­sjo­na­le fot­ball­for­bun­det. Dan­mark og Kø­ben­havn sto på ho­det i hele natt. Folk syn­ger og dan­ser i ga­te­ne. Dans­ke­ne har ikke opp­levd lik­nen­de ju­bel og gle­des­sce­ner si­den de slo tys­ker­ne i 1945 - uten sam­men­lik­ning for øv­rig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.