Gjør tro­lig fle­re end­rin­ger før lo­kal­opp­gjø­ret

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Men tirs­da­gens nabo­opp­gjør byr ikke på noe vold­som ri­va­li­se­ring, skal man tro Start-spil­ler­ne.

– Det er et nytt lo­kal­opp­gjør. Fan­tas­tisk ar­tig, og vi gle­der oss til å ret­te opp den trau­ri­ge opp­le­vel­sen vi had­de sist hjemme­kamp, sier Stei­nar Pedersen.

Da ble det tap mot Strøm­men. Den ble etter­fulgt av en trau­rig 0–0-kamp borte mot Levan­ger. Tirs­dag ven­ter Aren­dal til lo­kal­opp­gjør, men for gjen­gen i Start kan det vir­ke som om den re­la­tivt fers­ke klub­ben fra aust enn så len­ge ikke har hev­det seg nok til å ska­pe den tem­pe­ra­tu­ren man til ti­der har sett i opp­gjø­re­ne mot Jerv.

Og i Start-lei­e­ren inn­røm­mer de det: Aren­dal er både en klubb og en by de ikke har noe for­hold til.

– Det er førs­te gang de er op­pe på det­te ni­vå­et, så har det ikke vært noe vold­somt ri­va­le­ri der fra tid­li­ge­re. Det har vært noen cup­ka­mer. Men vi er kla­re til å ta kam­pen uan­sett, sier Start-tre­ne­ren.

Start-kap­tein Si­mon Lar­sen fikk en be­skjed som nok endret kar­rie­ren hans noe sist gang han møt­te Aren­dal.

– Jeg vet vel­dig lite om dem. Jeg har nes­ten ald­ri spilt mot dem. Vi spil­te tre­nings­kamp mot dem en gang for Vind­bjart, og det var da Stei­nar Skeie sa at jeg bur­de bli midt­stop­per. Jeg har ald­ri hatt noe sær­lig for­hold til Aren­dal som by hel­ler. Jeg har ald­ri vært der noe sær­lig, og ald­ri hatt noe be­hov for det, sier Lar­sen.

Da­gens kamp iso­lert sett be­tyr nok mer for gjes­te­ne enn det gjør for Start. Men de tre po­en­ge­ne er es­sen­si­el­le for beg­ge lag.

– Når du sier Aren­dal, så ten­ker jeg tid­li­ge run­der i cu­pen. Vi har ikke tenkt så mye over dem egent­lig, sier Rolf Da­ni­el Vik­støl.

SANNSYNLIGE LAGOPPSTILLINGER:

Start (4-4-2): Hå­kon Op­dal - Eirik Wich­ne, Si­mon Lar­sen, Tapio Heik­kilä, Hen­rik Rob­stad - Da­ni­el Aase, Erlend Seg­berg, Ni­els Vort­ho­ren, Espen Børuf­sen - To­bias Chris­ten­sen, Da­ny N’gues­san.

Aren­dal (4-3-3): Jostein Aa­land - Ma­tias Fjel­dal Ol­sen, Su­ne Ki­i­le­rich, Sven Fred­rik Stray, De­jan Coro­vic - Yll­dren Ibra­hi­maj, Ja­kob Ras­mus­sen, To­bias Hen­an­ger - Adi Mar­ko­vic, Wil­hem Pe­pa, Ras­mus Lyn­ge Chris­ten­sen.

FOTO: TOR ERIK SCHRØDER/NTB SCANPIX

– Vi er kla­re til å ta kam­pen, lo­ver Stei­nar Pedersen før mø­tet med Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.