Fædre­lands­ven­nen har satt søke­lys på uten­for­skap

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Tall fra Nav vi­ser at 26,6 av vest­eg­de­ne i yr­kes­ak­tiv al­der og 29,1 pro­sent av aust­eg­de­ne er på uli­ke trygde­ord­nin­ger hos Nav.

● Ive­land er al­ler høy­est med 34,6 pro­sent på Nav, Byg­land føl­ger der­et­ter med 34,1 pro­sent.

● Det tas til orde for et na­sjo­nalt pro­sjekt for bed­re leve­kår på Sør­lan­det, men også en na­sjo­nal dug­nad for dem som fal­ler uten­for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.