Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Se fi­na­le­ne i Sør Cup li­ve

● På fvn.no kan du i dag se alle fi­na­le­ne i Sør Cup li­ve. Kam­pe­ne star­ter klok­ka 08.00 og va­rer hele da­gen. Kam­pe­ne spil­les på Sør Are­na. Bil­det er fra fi­na­len i fjor der Hå­nes J14 jub­let etter sin fi­nale­sei­er.

Odd.inge.uleberg@fvn.no 909 17 477

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.