Rop­stad i fare­so­nen

– Det­te er for dår­lig. Vi skal jo mye høy­ere enn det!

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det sier Krfs Kjell In­golf Rop­stad som i dag er in­ne på ut­jev­nings­man­dat. Skal han vel­ges på di­rekte­man­dat, må KRF bli stør­re enn Frp i Aust-ag­der, og da hol­der det ikke med 9,6 pro­sent.

– Mitt mål er å ta di­rekte­man­dat, og da må vi opp på ca 15 pro­sent, sier Rop­stad.

Han kan også kom­me til å slåss om ut­jev­nings­man­da­tet med et Sen­ter­par­ti i med­vind:

– Det kom­mer jo an på hvor stort Sp blir på lands­ba­sis, sier 31-årin­gen som li­ke­vel tror han kan sik­re sin tred­je pe­rio­de på Løve­bak­ken.

– Jeg tror fort­satt det er in­nen rekke­vid­de, men det blir kre­ven­de. Nå må vi gnu på det vi kan og vise hva vi har fått til i re­gje­ring, un­der­stre­ker han.

En ny for­del kan han også ha skaf­fet seg:

– Det at jeg nå er blitt nest­le­der i par­ti­et hå­per jeg kan gi oss dra­hjelp når det be­gyn­ner å nær­me seg val­get, sir Kjell In­golf Rop­stad.

– Det­te er for dår­lig fast­slår Kjell In­golf Rop­stad (KRF) som må kjem­pe hardt for å be­hol­de stor­tings­plas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.