Ven­st­re sli­ter tungt

– Det er ikke tvil om at vi har hatt noen tun­ge me­nings­må­lin­ger i det sis­te, og den­ne vi­ser at vi åpen­bart har en stor jobb å gjø­re i Aust-ag­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det sier Pet­ter N. Told­næs (39) som er Ven­st­res første­kan­di­dat i beg­ge Ag­der-fyl­ke­ne.

Opp­slut­nin­gen i Aust-ag­der er hal­vert si­den 2013-val­get, og Told­næs går al­le­re­de i nes­te uke inn i valg­kam­pen for full ma­skin:

– Vi er hel­dig­vis bed­re for­be­redt enn noen gang, og de to øvers­te kan­di­da­te­ne pluss valg­kamp­le­der skal job­be full­tid med å løf­te oss i hele fyl­ket. Vi må kla- re å vise at vi er re­le­van­te, og skal sær­lig kon­sen­tre­re oss om opp­vekst og snak­ke om kunn­skap, sko­le og leve­kårs­ut for­drin­ger, sier han.

– Vi har åpen­bart en stor jobb å gjø­re i Aust-ag­der, sier Ven­st­res topp­kan­di­dat Pet­ter N. Told­næs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.