ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Sil­je og Chris­ti­an Bø­en, Kris­tian­sand. 27. april kom vår kjæ­re Alek­san­der til ver­den. Sofie er ei om­sorgs­full store­søs­ter, og vi er vel­dig stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re for våre to barn :-) Tri­ne Horn­nes og Steffen Lund, Ven­ne­sla. 13.06.2017 kom en­de­lig Ca­mil­le til ver­den. Hun vei­de 3430 gram, og var 51 cm lang. Wil­liam og Tu­va er stol­te over sin lille­søs­ter, og vi er takk­nem­li­ge for­eld­re. He­le­ne Sol­li og Ru­ne Abra­ham­sen, Song­da­len. Vår ny­de­li­ge prins, Se­bas­ti­an Storm, kom til ver­den 16. fe­bru­ar. Han vei­de 5490 gram og var 52 cm lang. Ali­cia, Hannah og Nicholas er ver­dens bes­te søs­ken, og vi er stol­te for­eld­re til våre fire barn. Ca­thri­ne Sva­ba Ras­mus­sen og Gun­nar Borg Helge­land, Kris­tian­sand. En­de­lig er vente­ti­den over! Våre små mi­rak­ler kom til ver­den 17/04-17. Oli­ver er født kl. 04.50, 2670 gram og 47 cm og Oli­via kl. 04.58, 2060 gram og 43 cm. Vi er takk­nem­li­ge og stol­te for­eld­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.