Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Solveig Len­de, Len­de, døde 23. juni. Grav­ferd fra Bak­ke kir­ke ons­dag 28. juni.

Svein Ni­ko­lai Birke­land, Hils­øy, døde 22. juni. Bi­set­tes fra His­øy kir­ke tors­dag 29. juni.

Jan Mag­ne Alf­sen, Flo­stad bo og om­sorgs­sen­ter, døde 20. juni. Be­gra­ves fra Bjor­bekk kir­ke tors­dag 29. juni.

Kjer­sti Røed Elias­sen, Nes Verk, døde 20. juni. Be­gra­ves fra Holt ki­kre tors­dag 29. juni.

Til­da Ha­gen, Ssf/kvi­nes­dal, døde 24. juni. Grav­ferd fra Kvi­nes­dal kir­ke fre­dag 30. juni.

Tom Flåta Even­sen, SSF/FAR­sund, døde 19. juni. Be­gra­ves fra Frel­se­rens kir­ke fre­dag 30. juni. Kjell Bernt­sen, Lil­le­sand/ssk, døde 23. juni. Be­gra­ves fra Vest­re Mo­land kir­ke fre­dag 30. juni.

Hans Ot­to Aa­se­rud, døde 23. juni. Grav­ferd frå Stord kyr­kje fre­dag 30. juni.

Gutt­orm Wette­land, SSF/HId­ra, døde 24. juni. Be­gra­vel­se fra Hid­ra ki­kre tirs­dag 4. juli.

Hjør­dis Erik­sen, Bjor­bekk, døde 24. juni. Be­gra­ves fra Bjor­bekk mi­sjons­kir­ke.

Bir­ger John­ny Schil­le, New Jer­sey/flekke­fjord, døde 1. Juni, 75 år gam­mel. Kre­ma­sjon har fun­net sted I New Jer­sey. Urne­ned­set­tel­se ved et se­ne­re tids­punkt i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.