Pe­ters bønn

Faedrelandsvennen - - NÆRT - TER­JE TØN­NES­SEN, prest og for­fat­ter

Je­sus Kris­tus jeg gjor­de ikke noe for Deg

Du ga meg liv og lyst jeg svek og be­dro Deg

Du vas­ket føt­te­ne mine jeg svik­tet og sver­get sa jeg ikke kjen­te Deg mens ha­nen gol

Du spur­te els­ker du meg mer enn de and­re her jeg skit­net li­vet til gjor­de så man­ge feil

Du tok meg på fan­get som et barn jeg var så såret sint skuf­fet over meg selv jeg var ikke god nok ikke for Deg

Ikke for noen

Du tok meg i hån­den om­fav­net meg holdt meg fast pek­te på et kors og sa kom så går vi hjem

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.