25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. JUNI 1992

99 år gam­le Ot­to Emil Ernst Porath er ve­te­ran-ems størs­te stjer­ne. Su­per­ve­te­ra­nen fra Ham­burg føl­ges av et tysk tv-team un­der mes­ter­ska­pet i Kris­tian­sand og Søg­ne, og i går var h han i ak­sjon i kule­rin­gen. Lengs­te støt va var 3,18 me­ter. Ikke im­po­ne­ren­de, men det må hånd­ska­den ta skyl­den for. Høy­re hå hånd var kraf­tig for­stu­et og ho­ven, så 99-åri 99-årin­gen ble tvun­get til å bru­ke ven­st­re. El­lers g går europa­mes­ter­ska­pet så det su­ser. – De eneste­enes det er synd på er del­ta­ker­ne fra tid­li­ge­re Sov­je Sov­jet, sier Bjørn Rød­land, ad­mi­ni­stra­tiv le­der for ar­ran­ge­men­tet.arr Han sy­nes det er trist å se at de nes­ten ikke har pen­ger med seg og ber om lo­kal hjelp til øst­euro­pe­er­ne.ø

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.