Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvem sa ”Frank­ly, my de­ar, I don’t gi­ve a damn” som sine sis­te ord til Scar­lett O’ha­ra?

2. Hvil­ke tre far­ger er det på skil­tet som an­gir for­kjørs­veg?

3. Hvem ble in­spi­rert til å skri­ve boka ”Tred­ve da­ger i Sande­fjord” etter at hun i 2009 ble ilagt en feng­sels­straff på 30 da­ger for en tra­fikk­for­se­el­se?

4. Hvil­ket kryp­dyr kan kal­les el­ve­nes skrekk?

5. Hvil­ken tid­li­ge­re norsk ski­hop­per er født i 1977, opp­vokst i Trøn­de­lag og ble kalt «Ti­gern» av pres­se og fans?

6. Hva he­ter lands­by­ens skald, mu­si­ker og poet i tegne­se­ri­en As­te­rix?

7. Hvil­ken norsk syk­list syk­let i 2015 for det sør-afri­kans­ke syk­kel­la­get Team Di­mension Data for Qhu­be­ka (Mtn-qhu­be­ka)?

8. I hvil­ket fyl­ke lig­ger Rju­kan?

9. Hva he­ter Bat­man i si­vil?

10. Hvem spil­te Ha­rald Hild­ring i ”Ho­tel Cæ­sar”? Hat­lo Anders 10. Way­ne Bruce 9. Tele­mark 8. Ha­gen Boas­son Ed­vald 7. Tru­ba­du­rix 6. In­ge­brigt­sen Tommy 5. Kro­ko­dil­le 4. Hjorth Vig­dis 3. svart og gul Hvit, 2. vin­den” av Tatt” i Gab­le) Clark( But­ler Rhett 1.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.