Du kan «vipp­se» deg ut av par­ke­rings­hu­set

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT er­lend.iversen.skarsholt@fvn.no

Kor­tet lig­ger hjem­me, el­ler er på av­veie. Du skal ut av par­ke­rings­hu­set. Hva gjør du? Nå kan Vipps hjel­pe deg ut av kni­pa.

rings­hus og på gate­par­ke­ring. Vi føl­ger med på ut­vik­lin­gen, og må tryg­ge pro­se­dy­re­ne sånn at det fun­ge­re for kun­de­ne og for oss.

– DET HAR NOK HENDT

I Gyl­deng­år­den par­ke­rings­hus blir ord­nin­gen tatt godt imot:

– Det kan nok ha hendt at jeg har glemt kre­ditt­kor­tet hjem­me. Da er det bare å kom­me seg fort ut, for da kan ikke jeg stå der har jeg tenkt. Sjel­den har jeg med meg kon­tan­ter, så da må jeg opp på gate­plan for å be­ta­le med mo­bi­len, sier An­ne Gro Au­sel.

Hun har san­sen for Vipps­til­bu­det.

– Det me­ner jeg er en god ting. Da er det lett­vint å få be­talt. Te­le­fo­nen tror jeg folk sjel­den glem­mer, sier hun smi­len­de.

Ole Ja­cob Ryn­ning-tøn­ne­sen kan for­tel­le at ons­da­gens tes­ting av be­ta­lings­sys­te­met var vel­lyk­ket.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Ole Ja­cob Ryn­ning-tøn­ne­sen fra Kris­tian­sand Par­ke­ring for­tel­ler at Vipps blir en løs­ning for dem som ikke får be­talt for å kom­me seg ut av par­ke­rings­hu­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.