FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Vipps

● Be­ta­lings­app for An­d­roid-, App­le- og Win­dows-sys­te­mer.

● Du kan mot­ta og sen­de pen­ger fra/til and­re per­soner.

● Du kan be­ta­le fak­tu­ra og gjø­re opp reg­nin­ger.

● Bru­kes ofte i kios­ker og bu­tik­ker hvor det ikke fin­nes kort­le­ser.

● Fin­nes bå­de i privat- og be­drifts­ver­sjon.

FOTO: ER­LEND IVERSEN SKARSHOLT

Læ­rer ved KKG, An­ne Gro Au­sel (46) sy­nes den nye ord­nin­gen er smart, etter­som de fles­te all­tid har mo­bi­len med seg. Her med Gyl­deng­år­den par­ke­rings­hus i bak­grun­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.