Sør­len­ding vold­tekts­sik­tet i Hal­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN, ER­LEND OLSBU

●● To sør­len­din­ger ble på­gre­pet og sik­tet for å ha for­gre­pet seg mot to jen­ter un­der fes­ti­va­len Tons of Rock i Hal­den.

Det mel­der Hal­den Ar­bei­der­blad.

– Beg­ge er av­hørt av po­li­ti­et og ble løs­latt fre­dag, sier le­der for volds- og se­de­lig­hets­av­de­lin­gen ved po­li­ti­et i Øst­fold, Tore Løwen­green, til Fædre­lands­ven­nen.

Den ene av de sik­te­de sør­len­din­ge­ne skal ha be­følt jen­te­ne på en måte som etter lo­ven ka­rak­te­ri­se­res som vold­tekt.

– Man­nen som ri­si­ke­rer en vold­tekts­an­kla­ge inn­røm­met også «å ha klådd», men har over­for po­li­ti­et sagt at det var øns­ket av jen­ta, sier Løwen­green til Hal­den Ar­bei­der­blad.

Det var un­der en av kon­ser­te­ne på fes­ti­va­len Tons of Rock tors­dag 22. juni at men­ne­ne skal ha be­følt to jen­ter som sto ved si­den av dem.

In­gen av jen­te­ne sam­tyk­ket til men­ne­nes opp­før­sel, og de fikk tak i en vek­ter som vars­let po­li­ti­et.

Tons of Rock er en av de le­den­de fes­ti­va­le­ne for hard­rock og heavy me­tal i Nor­ge. Den ble ar­ran­gert i Fred­rik­sten Fest­ning i Hal­den 22.– 24. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.