Styr­te unna rå­dyr, hav­net i grøf­ta

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TOR­BJØRN WITZØE

Da fø­re­ren gjor­de en unna­ma­nø­ver for å unn­gå sam­men­støt med et rå­dyr, gikk det galt.

– Den mann­li­ge fø­re­ren ble tatt med i am­bu­lan­se, men det ser ut til at han slapp for­holds­vis greit fra den kraf­ti­ge smel­len, sier po­liti­be­tjent Ge­org Sør­mo.

Ulyk­ken skjed­de litt før klok­ka sju i går tid­lig på rv 9 ved Brok­ka, sju kilo­me­ter nord for Val­le sen­trum. Da fø­re­ren av bud­bi- len prøv­de å sty­re unna et rå­dyr, hav­net bi­len uten­for kjøre­ba­nen og smalt inn i en fjell­knaus. Bi­len fikk sto­re ma­te­ri­el­le ska­der, mens fø­re­ren slapp hel­di­ge­re fra det.

Fø­re­ren sier han var hel­dig som slapp al­vor­li­ge ska­der.

– Air­ba­gen slo ut, og tok nok av for det mes­te av smel­let, sier han.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Vare­bi­len fikk sto­re ma­te­ri­el­le ska­der etter sam­men­stø­tet med fjell­knau­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.