FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bar­nas Sta­sjon

● Øns­ker å være et trygt og godt sted for bå­de barn og voks­ne.

● Fa­mi­li­er med barn fra 0–8 år er mål­grup­pen.

● De som bru­ker Bar­nas Sta­sjon kan være men­nes­ker med tid­li­ge­re ru­s­er­fa­rin­ger selv el­ler i nær fa­mi­lie, psy­kis­ke ut­ford­rin­ger, lite nett­verk el­ler and­re sår­bar­he­ter.

● Bar­nas Sta­sjon er et lav­ters­kel­til­bud, og man ikke be­hø­ver hen­vis­ning fra lege.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Kjell In­golf Rop­stad, Knut Arild Harei­de og Hans Fred­rik Grø­van i KRF un­der­stre­ker vik­tig­he­ten av å til­by hjelpe­til­tak som fe­rie for vans­ke­lig­stil­te fa­mi­li­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.