NATO øker penge­bru­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

USAS pre­si­dent Do­nald Trump får vil­jen sin. NATO ven­ter at for­svars­bud­sjet­te­ne i Ca­na­da og euro­pe­is­ke land vil øke med 4,3 pro­sent i 2017.

De tre sis­te åre­ne har euro­pe­is­ke al­li­er­te og Ca­na­da brukt nes­ten 46 mil­li­ar­der dol­lar mer på for­svar, iføl­ge NATOS ge­ne­ral- sek­re­tær Jens Stol­ten­berg, som ons­dag la fram tall som bør få pre­si­dent Trump til å smi­le.

– Etter man­ge år med bud­sjett­kutt så vi i 2015 en øk­ning i penge­bru­ken hos Ca­na­da og euro­pe­is­ke al­li­er­te. Det­te fort­sat­te i 2016. Inne­væ­ren­de år ven­ter vi en enda stør­re øk­ning, sa Stol­ten­berg.

– Vi har skif­tet gir. Tren­den er oppad­gå­en­de, og vi skal sør­ge for at det fort­set­ter slik, sa han.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.