Tre­årin­gen døde på syke­hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den tre år gam­le jen­ta fra Nam­da­len som man­dag ble lagt inn på syke­hus med kri­tis­ke ska­der, er død, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Po­li­ti­et ble vars­let om sa­ken klok­ka 03.02 natt til man­dag. Mel­din­gen gikk ut på at et barn var brakt til lege med al­vor­li­ge ska­der. Jen­ta ble se­ne­re lagt inn på St. Olavs hos­pi­tal i Trond­heim. På en presse­kon­fe­ran­se ons­dag etter­mid­dag opp­lys­te po­li­ti­et at jen­ta døde av ska­de­ne.

Jen­tas mor og ste­far er sik­tet i sa­ken, og sik­tel­sen mot dem ble ons­dag ut­vi­det. Ste­fa­ren ble frem­stilt for va­re­tekts­fengs­ling ons­dag, mens mo­ren blir frem­stilt for fengs­ling tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.