Po­liti­folk Hills­bo­rough-sik­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Flere tid­li­ge­re le­de­re i po­li­ti­et er blitt sik­tet i for­bin­del­se med ulyk­ken som krev­de 96 liv på fot­ball­sta­dio­net Hills­bo­rough i Stor­bri­tan­nia i 1989.

Til sam­men seks per­soner ble ons­dag sik­tet, og fire av dem er tid­li­ge­re le­de­re i po­li­ti­et. Sa­ken er blitt etter­fors­ket på nytt etter krav fra de på­rø­ren­de.

Man­nen som le­det po­liti­styr­ke­ne ved sta­dio­net da ulyk­ken skjed­de, er sik­tet for grovt uakt­somt drap. Han tok «eks­tra­or­di­nært dår­li­ge» be­slut­nin­ger som med­vir­ket be­ty­de­lig til døds­fal­le­ne, iføl­ge stats­ad­vo­kat Sue Hem­ming.

Også den tid­li­ge­re po­liti­sje­fen i South York­shi­re er sik­tet, blant an­net for å ha løy­et om ka­ta­stro­fen.

Ulyk­ken skjed­de da flere tu­sen Li­ver­pool-sup­por­te­re strøm­met inn på Hills­bo­rough sta­dion i Shef­field i Eng­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.