Kri­mi­nel­le og pen­sjo­nis­tar

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT

Lø­ner det seg å vere kri­mi­nell?

●● Re­gje­rin­ga­ne har minst sia 2011 gjen­nom NAV over­ført pen­gar til kri­mi­nel­le som gøy­mer seg for po­li­ti­et. Kor­kje Nav el­ler po­li­ti­et veit kvar dei kri­mi­nel­le opp­held seg, men pen­gar får dei inn på bank­kon­to­en sin kvar må­nad. NAV kan ikkje slut­te med den­ne prak­si­sen på grunn av lo­ver og reg­lar, sa jus­tis­mi­nis­te­ren. Utru­leg! Det er Stor­tin­get som gir lo­va­ne her i lan­det. Ja, for re­gje­rin­ga­ne og Stor­tin­get har utan om­syn gitt pen­sjo­nis­ta­ne 0,75% mind­re i pen­sjon. Var re­gje­rin­ga­ne luk­ke­le­ge for­di det var in­gen lo­var og reg­lar som hind­ra dei i å gi pen­sjo­nis­ta­ne mind­re i pen­sjon? El­ler vil­le dei syne at det er tryg­ga­re å vere kri­mi­nell?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.