FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Elisabeth Kris­ten­sen

● Skulp­tør og kunst­ner født i Lil­le­ham­mer, og opp­vokst i Finn­mark.

● På som­mer­en job­ber hun med sand­s­kulp­tu­rer, og på vin­ters­tid bru­ker hun is og snø.

● Hun har bodd og job­bet i Kris­tian­sand si­den 1997.

● Har stilt ut sand­s­kulp­tu­rer i Gra­va­ne si­den 2010. Flere spon­so­rer kjø­per lo­go­plass på ho­ved­skulp­tu­ren, som er et be­stil­lings­verk.

● Har vun­net en rek­ke pri­ser, og vært på tur­né med sand­s­kulp­tu­rer for Den kul­tu­rel­le skole­sek­ken.

● Tors­dag drar hun til EM i sand­s­kulp­tu­re­ring i Fin­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.