Null­ut­slipps­bil til Pa­ven

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Opel er stolt over å bi­dra til må­let om å gjø­re Va­ti­kan­sta­ten til det førs­te null­ut­slipps­lan­det i ver­den, tak­ket være for­ny­bar ener­gi og elek­trisk mo­bi­li­tet. Ny­lig møt­te Opel-sjef Dr. Karl-tho­mas Neu­mann pave Frans og over­le­ver­te nøk­ke­len til en ny Opel Am­pe­ra-e. – Vi er stol­te over at Opel kan bi­dra til det am­bi­siø­se må­let til Va­ti­kan­sta­ten. Vår nye Am­pe­ra-e sør­ger for dag­lig elek­trisk mo­bi­li­tet, uten kom­pro­mis­ser, sa Dr. Neu­mann.

OPEL FOTO:

Opel-sjef Dr. Karl-tho­mas Neu­mann over­rek­ker her en ny Opel Am­pe­ra-e til pave Frans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.