Kia til topps for and­re året

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● I den år­li­ge J.D. Power Ve­hicle De­penda­bi­li­ty St­udy blir nes­ten 80.000 ny­bil­ei­ere spurt om hva slags er­fa­ring de har med bi­len, etter å ha eid den i 90 da­ger, skri­ver nett­ste­det broom.no. I fjor gikk kore­ans­ke Kia til topps, før det har det vært pre­mium­mer­ker som har top­pet. Og san­ne­lig har Kia grunn til å fei­re også i år. Med god mar­gin går det unge kore­ans­ke mer­ket, eid av Hyun­dai, til topps med god mar­gin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.