10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. JUNI 2007

●● Det går mot skik­ke­lig gjørme­bad for bå­de Hove­fes­ti­va­len og Quart. – Det ser ikke lo­ven­de ut, nei, sier me­teoro­log Frode Hå­vik Korne­li­us­sen ved Storm Weather Cen­ter. Mens det rig­ges til Quar­ten i Kris­tian­sand, bryg­ger vær­gu­de­ne opp med en ny pe­rio­de med regn­vær. Ons­dag den­ne uka var det ned­børs­re­kord på Tor­un­gen fyr. Mens man på Hove­fes­ti­va­len stam­pet rundt i vann og gjør­me, falt det 54,9 milli­me­ter ned­bør på Tor­un­gen på 24 ti­mer. Etter den fuk­ti­ge juni-må­ned, er det hel­ler ikke lett å røm­me til Sy­den. Reise­by­rå­ene mel­der om ful­le fly for res­ten av som­mer­en. – Den størs­te på­gan­gen har vi fra barne­fa­mi­li­er, sier Gre­te Tellef­sen i Tick­et Reise­byrå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.