QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Is­land tun­fisk­saus med Kalv Bos­ton te­ger) un­der­or­de­nen i( in­sek­ter med fa­mi­lie En Kvikk­sølv Fire Her­mits Her­man’s Jær­bla­det fil­mene­jo­nes- Brid­get to de og se­rie)tv-( for­dom” og Stolt­het” prest kvin­ne­li­ge førs­te Nor­ges var Hun

1. Hva gjor­de Ing­rid Bjer­k­ås til en his­to­risk per­son?

2. I hvil­ke to ”film­uni­vers” har Co­lin Firths rolle­fi­gur hett Mr. Dar­cy?

3. Hva he­ter lo­kal­avi­sa som dek­ker jær­kom­mu­ne­ne Hå, Time og Klepp og har ho­ved­kon­tor på Bryne?

4. Hvem lå 8 uker på top­pen av VG lis­ta med ”No Milk To­day” i 1966?

5. Hvor man­ge tær på hvert bak­bein har ken­gu­ru­en?

6. Hvil­ket grunn­stoff har atom­num­mer 80 og for­kor­tes Hg?

7. Hva slags dyr er No­to­nec­tidae, rygg­svøm­me­re?

8. I hvil­ken ame­ri­kansk by kan man gå ”the Fre­edom Trail”, en 4 km lang rød mur­steins­vei langs de his­to­ris­ke ste­de­ne fra fri­gjø­rings­kam­pen?

9. Hva slags rett er ita­li­ens­ke vi­tel­lo tonnato?

10. I hvil­ket nord­euro­pe­isk land le­ses det flere bø­ker per inn­byg­ger enn noe an­net land i ver­den?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.