Fes­ti­valli­vet.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Jeg opp­da­te­rer nett­si­den an­net­hvert mi­nutt. Spent på om det er kom­met noen for­and­rin­ger. Jeg snak­ker selv­føl­ge­lig om yr.no. I går var det opp­hold. I dag er regn­by­ge­ne til­ba­ke. Jeg tip­per det er flere enn meg som hå­per at sola tit­ter fram når Skan­di­na­vias størs­te strand­fest spar­kes i gang. For sik­ker­hets skyld har jeg put­tet regn­jak­ka i fes­ti­val­sek­ken. Gummi­støv­le­ne er også satt fram, men jeg hå­per jeg slip­per å ta dem i bruk. Jeg hå­per jour­na­list­blok­ka ikke smuld­rer opp i reg­net, og jeg vil helst be­hol­de sol­bril­le­ne på. Sol el­ler ei – det kom­mer til å bli en fan­tas­tisk stem­ning. Men kjæ­re me­teoro­log, jeg hå­per li­ke­vel du kan gi oss gode vær­ny­he­ter de nes­te da­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.