Ble ny råd­mann

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Guri Ull­tveit-moe (55) er an­satt som ny råd­mann i Lil­le­sand kom­mu­ne, opp­ly­ser ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen i en presse­mel­ding på kom­mu­nens hjemme­si­der.

Da søk­nads­fris­ten for stil­lin­gen var ut­løpt, var det 12 menn og tre kvin­ner blant sø­ker­ne. På ons­da­gens by­styre­møte ble det en­stem­mig ved­tatt å an­set­te Guri Ull­tveitMoe som kom­mu­nes nye råd­mann. Hun over­tar etter Jan Hen­ning Winde­gaard (66), som har vært råd­mann si­den 2009. Han vars­let i fe­bru­ar at han går av med pen­sjon.

Ull­tveit-moe, som er bo­satt Fro­land, kom­mer fra stil­lin­gen som kom­mu­nal­sjef for sam­funn og mil­jø i Grim­stad .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.