Hus brant

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Nød­eta­te­ne ryk­ket natt til i går ut på en hus­brann i Ves­ter­vei­en i Aren­dal. Ag­der po­liti­dis­trikt meld­te klok­ka 03.58 at fire per­soner had­de blitt kjørt til lege­vakt for sjekk. Det skal ikke ha vært noen per­son­ska­de. – Hu­set har på­dratt seg en god del ska­der. Vi måt­te blant an­net skjæ­re hull i ta­ket for å luf­te, sa Ter­je Hen­rik­sen, over­be­fals­vakt i Øst­re Ag­der brann­ve­sen, til Fædre­lands­ven­nen. Det skal iføl­ge Hen­rik­sen ha be­gynt å bren­ne i and­re eta­sje, og at den eta­sjen er helt ut­brent. Det ble røyk­ska­der i førs­te eta­sje, men iføl­ge Hen­rik­sen står hu­set fort­satt. Det var na­bo­er som vars­let om bran­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.