Bil vel­tet på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Klok­ka 06.45 tors­dag mor­gen meld­te po­li­ti­et om en tra­fikk­ulyk­ke på E 39 ved Far­van­net på Brenn­åsen. Nød­eta­te­ne ble vars­let. – Så vidt vi for­står, har fø­re­ren vært uopp­merk­som og hav­net ut av vei­en, sa Linn And­re­sen, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen. And­re­sen opp­ly­ser at det be­fant seg én per­son i bi­len. – Bi­len hav­net på si­den og har fått ma­te­ri­el­le ska­der, men in­gen per­son­ska­de, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­de­ren. Det er blitt tatt et mid­ler­ti­dig be­slag av fø­rer­kor­tet til den mann­li­ge sjå­fø­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.