Jeg tror for­skjel­le­ne vi ser i sta­ti­stik­ken gjen­spei­ler uli­ke hold­nin­ger i fag­mil­jø­ene, be­folk­nin­gen mel­lom fyl­ke­ne her er ikke så ulik.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

psy­ko­log­spe­sia­list

GUN­NAR ÅSEN,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.