FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Jo­han Mjaa­land (67)

● Av­de­lings­di­rek­tør i Sta­tens veg­ve­sen (tid­li­ge­re het stil­lin­gen vei­sjef) si­den 2001.

● Var i pe­rio­den 1996–2001 pro­duk­sjons­sjef i sam­me etat.

● Har også job­bet i Ve­ri­tas og As­plan Viak.

● Slut­ter nå i stil­lin­gen og blir pen­sjo­nist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.