Spil­te inn mu­sikk­vi­deo

Faedrelandsvennen - - KULTUR - JU­LIE SØRENSEN MOLVIK

Den Palme­sus-ak­tu­el­le DJen til­brak­te noen sjeld­ne fri­da­ger i det gla­de sør, før det bra­ker løs i hel­gen.

– I går fil­met vi også her på Od­der­øya. Da var vi ute ved fyr­tår­net, og ved de gam­le bun­ker­ne fra kri­gen. Også skal vi vi­de­re til en stor tre-bro et sted, hvor det visst nok skal være fosse­fall, for­tel­ler Fed­de Le Grand.

KRS­BY mø­ter ne­der­len­de­ren og crewet hans ved Øst­re bat­te­ri på Od­der­øya etter endt inn­spil­ling.

– Hvor­dan end­te du opp med mu­sikk­vi­deo­inn­spil­ling i Kris- tian­sand?

– Jeg har spilt på Palme­sus i rundt seks år nå. Når du rei­ser så mye som jeg gjør, så blir noen men­nes­ker som en eks­tra fa­mi­lie. Så Palme­sus snak­ket om å fil­me noen klipp til fes­ti­va­lens etter­film, og si­den jeg har tre eks­tra da­ger fri her, som er luk­sus om som­mer­en, så ble det na­tur­lig å fil­me til min mu­sikk­vi­deo sam­ti­dig.

Klip­pe­ne skal bru­kes i mu­sikk­vi­deo­en til en ny sang. San­gen de spil­te inn vi­deo til, er ikke slup­pet ennå, men he­ter «Won­de­ryears» for­tel­ler Fed­de.

– San­gen pas­ser godt til om­gi­vel­se­ne her på øya.

– Hva syns du om om­gi­vel­se- ne her?

– Jeg syns det er ny­de­lig. Spe­si­elt si­den jeg kom­mer fra Ne­der­land, hvor det er vel­dig flatt, så med en gang vi ser et fjell el­ler bare en bak­ke så er det litt sånn «woow», hehe.

Om få da­ger skal han spil­le foran 17.500 men­nes­ker på By­stran­da.

– Gle­der du deg til Palme­sus? – Yeah, all­tid! Jeg tror vi må krys­se fing­re­ne for væ­ret. Men i går sa de at det skul­le reg­ne i dag, og det er strå­len­de sol nå, så jeg tror det blir bra, for­tel­ler han med et smil.

Fed­de Le Grand går på sce­nen 19:30 på fre­dag.

FOTO: JU­LIE SØRENSEN MOLVIK

Fed­de Le Grand kos­te seg på mu­sikk­vi­deo­inn­spil­ling på Kris­tian­sands per­le, Od­der­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.