10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. JUNI 2007

●● Vi­dar Klep­pe og De­mo­kra­te­ne bru­ker så my av by­sty­rets tid at ord­fø­re­ren vil inn­føre be­gren­set tale­tid. – Jeg har fle­re gan­ger tatt opp med beg­ge re­pre­sen­tan­te­ne fra De­mo­kra­te­ne at jeg me­ner at de må bru­ke mer for­nuf­tig tale­tid, sier ordf­gør rer Jan Odd­var kis­land (KRF). – Når to re­pre­sen­tan­ter bru­ker 40 pro­sent av ti­den til by­sty­ret, så må vi dis­ku­te­re om det er for­nuf­tig tids­bruk, sier d den av­trop­pen­de ord­fø­re­ren. og varaor ord­fø­rer Bjar­ne Ug­land (A) støt­ter Skis­la is­land. Mens Vi­dar Klep­pe ser mørkt på å mi mis­te tale­tid. – Det vil være et ne­der­lag for de det po­li­tis­ke sys­te­met. Det vi gjør er å ta om­bu om­buds­rol­len på al­vor, sier Klep­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.