25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

30. JUNI 1992

●● Her bor Ja­nis Lu­sis, olym­pisk og fire­dob­bel euro­pe­isk mes­ter i spyd. I et yn­ke­lig lite oran­sje telt, un­der et furu­tre på Ro­lig­he­den Cam­ping i Kris­tian­sand, har han «bo­lig»g un­der på­gå­en­de EM i fri­idrett for ve­te­ra­ner. Lu Lu­sis de­ler de små kvad­rat­me­ter­ne med sin kone, El­vi­ra Ozo­lina, også hun OLog Em-vin­ner i spyd. Mens olym­pis­ke mes­te­re for­gu­des i Ves­ten, og over­dyn­ges med lu­kra­ti­ve spon­sor­av­ta­ler, le­ver lat­vie­ren Lu­sis på li­vets skygge­side i et land med sto­re pro­ble­mer. – Vi har ikke de sam­me mu­lig­he­te­ne til å tje­ne pen­ger på nav­net vårt i vår del av ver­den, kon­stat te­rer Lu­sis som lør­dag vant nok en EMt tit­tel etter å ha kas­tet spy­det 52,38 me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.