Det skjer.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - MAR­GRETHE SAGA

Ny­lig var jeg på Cold­play-kon­sert i Gøte­borg, sam­men med 66.000 and­re. Fyr­ver­ke­ri, kon­fet­ti og bal­lon­ger pre­get are­na­en, og det var et van­vit­tig show. Den­ne hel­ga bra­ker det løs her også, kan­skje ikke med 66.000 til­skue­re, men å pres­se inn 35.000 men­nes­ker på by­stran­da i lø­pet av to da­ger, er jam­men ikke dår­lig det hel­ler! Det er gøy at det skjer noe, og gøy at folk val­far­ter til Kris­tian­sand for å opp­le­ve noe som bare kan opp­le­ves her. Det er in­gen tvil om at byen vår er en som­mer­by, og med tirs­dags­kon­ser­ter, tors­dags­kon­ser­ter, Palme­sus samt quiz, bin­go og kon­ser­ter i Rav­ne­da­len (for å nev­ne noe), skal det mye til å ikke fin­ne noe som pas­ser for deg. Ha en opp­le­vel­ses­rik som­mer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.