fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år Bjørn Frank Bernt­sen, Kris­tian­sand. Din kone, barn og barne­barn øns­ker deg en god dag og en god frem­tid. Vi er glad i deg. Hil­sen Sis­sel og Fro­de, og Ka­rin og To­ril med fa­mi­li­er. 16 år Mo­hamma­din Hus­sain, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med over­stått burs­dag og ed! Vi hå­per du har hatt en flott fei­ring med fa­mi­lie og ven­ner. Lyk­ke til vi­de­re på ung­doms­sko­len, vi har troa på deg! Hil­sen beste­ven­ne­ne dine fra Søm.

5 år Le­an­der Eike­land

Fi­skå, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, Le­an­der! Du re­flek­te­rer over små og sto­re spørs­mål i li­vet, du tar an­svar for lille­bror som ser opp til deg, du le­ker med din søs­ter som dere var beste­ven­ner. Du er fan­tas­tisk! 70 år Arnt Andreas Hen­rik­sen, Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te mann, pap­pa, svi­ger­far, mor­far og far­far fyl­ler 70 år i dag 30. juni. Hipp hur­ra for kon­gen av colaklub­ben! Vi gle­der oss til fes­ten! Vel­dig glad i deg. Klem fra hele fa­mi­li­en din. 8 år Andrea F. Bruns­man, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra Andrea fyl­ler 8 år i dag. Gra­tu­le­rer med da­gen snup­pa. Klem fra mam­ma og pap­pa. 3 år To­bias Hal­le Lund, Ven­ne­sla. 30. juni fyl­ler god­gut­ten vår 3 år! Gra­tu­le­rer med da­gen! Du er god som gull. Klem fra mam­ma og pap­pa.

70 år

Ton­ning og Bir­ger Dvergs­nes, Kris­tian­sand. Tvil­lin­ge­ne Bir­ger og Ton­ning Dvergs­nes fyl­ler 70 år 30. juni. Vi gra­tu­le­rer så mye og øns­ker dere en fin fei­ring i kveld. Hil­sen barn, svi­ger­barn og barne­barn. 7 år Filip Bergsø, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for tøf­fe og gode Filip som blir 7 år i dag. Vi hå­per du får en strå­len­de burs­dag. Vi er glad i deg. Klem fra Jo­hann, Jon, mam­ma og Geir. 2 år Filip Lin­ge Helt­ne, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Filip, som fyl­ler 2 år i dag. Vi er kjem­pe glad i deg! Stor klem fra mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en. 5 år Corne­li­us Mjølund Pe­er­sen, Søgne. Hipp hur­ra for fi­nes­te Corne­li­us som fyl­te 5 år 29 juni! Du er en skik­ke­lig gla gutt! Mor­som,snill og kul! Fan­tas­tisk flink til å syk­le! Vi er vel­dig glad i deg! Klem Fer­di­nand, Her­man, mam­ma og pap­pa! 1 år Sa­mu­el Ma­ri­dal Drangs­holt, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re vår stor­sjar­mør og Grå­tass­els­ker, Sa­mu­el Drangs­holt, med fylt ett­års­dag! Vi er glad i deg og til­byr mas­se opp­merk­som­het! Klem fra dine store­søst­re, Ama­lie og Jo­hanna, mam­ma og pap­pa. 40 år Lin­da He­le­ne Sch­lich­ting, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 40 års­da­gen kjæ­re Lin­da! Bes­te øns­ker for da­gen og fei­rin­gen! Hil­sen fra Ja­cob, Nora, Chris, He­ge og Jo­han

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.