Hus­brann på Mos­by

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN

Et ube­bodd hus på Mos­by brant natt til i går. Riks­vei 9 ble stengt i en kort pe­rio­de.

Like før klok­ka 01.00 i natt ryk­ket nød­eta­te­ne ut på mel­din­gen om bran­nen.

– Det var gam­melt og fra­flyt­ta, og det be­fant seg in­gen folk i hu­set, sier Vi­dar Ek­se, over­be­fals­vakt ved Kris­tian­sands­re­gio­nen brann og red­ning (KBR), til Fædre­lands­ven­nen.

Si­den hu­set lå om­lag tre me­ter fra riks­vei­en, ble vei­en stengt i cir­ka en halv­time for at brann­mann­ska­pet skul­le få sluk­ket bran­nen.

– Det gikk en­kelt og greit å sluk­ke bran­nen, og det var in- gen fare for at bran­nen skul­le spre seg, sier over­be­fals­vak­ten.

Ag­der po­liti­dis­trikt meld­te klok­ka 01.44 at brann­ve­se­net had­de kon­troll på bran­nen, men hu­set ble to­tal­ska­det.

FOTO: KBR KRIS­TIAN­SAND

Nød­eta­te­ne ryk­ket i ut til et over­tent hus på Mos­by natt til fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.